Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrole jednostki w 2023 roku

Lp.

 

Termin kontroli

 

Kontrolujący

Zakres kontroli         

  1

 

Marzec

 

PSSE w  Kluczborku

Podejmowanie działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych związanych z wykonywaną działalnością dotyczących m.in. stanu sanitarno-technicznego i sanitarno-higienicznego pomieszczeń, wyposażenia i karetki, dezynfekcji i sterylizacji, postępowania z odpadami komunalnymi, medycznymi, bielizną i odzieżą ochronną.

  2

 Sierpień

PSSE w Opolu

Stan sanitarno-techniczny , rejestracja placówki, dokumentacja  (procedury, instrukcje, kontrole wewnętrzne) dezynfekcja, sterylizacja ,postępowanie z odpadami  i brudną bielizną. (Podstacja Zaodrze)

  3

Wrzesień -Październik

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

1. Realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, w wybranym zakresie :

- sprawy formalno-organizacyjne,

-zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg

2. Gospodarka finansowa w wybranym zakresie :

- prawidłowość stosowania procedur przy udzielaniu zamówień na świadczenia zdrowotne,

- prawidłowość stosowania procedur przy udzielaniu zamówień publicznych oraz dokonywania i rozliczania wydatków o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł.

3. Wykonania poleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr BKA-RK.1711.21.2022.TB z dnia 14 kwietnia 2023t.

  4

Wrzesień

PSSE w Opolu

Przestrzeganie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zakresie prawidłowości postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną powstałą i zgromadzoną w podmiocie.