Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Majątek Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego

 

Wartość majątku na 31.12.2022r.

I. AKTYWA

II.PASYWA

 

A.  Aktywa trwałe: 9 632 612,74

 

B. Kapitał (fundusz) własny: 6 691 210,39

 

B. Aktywa obrotowe: 14 979 134,00

 

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:            

17 920 536,35

 

Razem AKTYWA: 24 611 746,74

 

Razem PASYWA: 24 611 746,74

Wynik finansowy (strata) : 371540,75

Przeciętne zatrudnienie: 105 etatu