Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Majątek Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego

 

Wartość majątku na 31.12.2021r.

I. AKTYWA

II.PASYWA

 

A.  Aktywa trwałe: 8 554 546,46

 

B. Kapitał (fundusz) własny: 6 319 669,64

 

B. Aktywa obrotowe: 14 201 548,75

 

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:            

16 436 425,57

 

Razem AKTYWA: 22 756 095,21

 

Razem PASYWA: 22 756 095,21

Wynik finansowy (strata) : 417 938,21

Przeciętne zatrudnienie: 105 etatu