Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrole jednostki w 2018 roku

Lp. Termin kontroli Kontrolujący Zakres kontroli        
1. Luty Państwowa Inspekcja Pracy  Sprawdzenie praworządności w zakładzie pracy ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących czasu pracy.
2. Marzec-Kwiecień Wojewoda Opolski

Funkcjonowanie dyspozytorni medycznej w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa

3. Sierpień Archiwum Państwowe Przestrzeganie zapisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zakresie prawidłowości postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego oraz dokumentacją niearchiwalna powstałą i zgromadzoną w podmiocie.
4. Sierpień       - Wrzesień Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Gospodarka finansowa, w wybranym zakresie :

1. Prawidłowość gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 

2. Prawidłowość oraz terminowość zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków oraz ich zgodność z planem finansowym.