Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrole jednostki w 2014 roku

L.p. Termin Kontroli Kontrolujący Zakres Kontroli
1 Luty Państwowy Powiatowy Inspektor     Sanitarny      w  Opolu Stan sanitarno-techniczny, rejestracja placówki, dokumentacja (procedury, instrukcje), dezynfekcja, sterylizacja postępowanie z odpadami i brudną bielizną  w podstacji OCRM  w Niemodlinie
2 Luty Zakład Ubezpieczeń Sołecznych   w Opolu Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
3 Marzec Państwowy Powiatowy Inspektor   Sanitarny        w Opolu Stan sanitarno-techniczny, rejestracja placówki, dokumentacja (procedury, instrukcje), dezynfekcja, sterylizacja postępowanie z odpadami i brudną bielizną  w podstacji OCRM w Dobrzeniu Wielkim
4 Marzec Państwowa Inspekcja Pracy w Opolu Realizacja uprzednich decyzji i wystąpień organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń        i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy. 
5 Maj Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny      w Opolu Stan sanitarno-techniczny, rejestracja placówki, dokumentacja (procedury, instrukcje), dezynfekcja, sterylizacja postępowanie z odpadami i brudną bielizną  w podstacji OCRM w Ozimku
6 Maj Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Stan higieny pracy przy źródłach pól elektromagnetycznych.
7 Czerwiec/Lipiec Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Realizacacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych   w wybranym zakresie.

Prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi w wybranym zakresie.

Gospodarka finansowa - prawidłowość dokonywania zakupów i stosowania procedur w zakresie zawierania, ewidencjonowania i rozliczania umów z tytułu dostaw          i usług do wartości progu zamówień publicznych.

8 Grudzień Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu W sprawie budowy wiaty o konstrukcji stalowej usytuowanej przy ul. Mickiewicza 2-4 w Opolu.
9 Grudzień Wojewoda Opolski Spełnienie przez specjalistyczne środki transportu sanitarnego wymagań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008, poz 1027 z późn. zm.).

 

Metryczka
 • wytworzono:
  08-08-2014
  przez: Przemysław Mirecki
 • opublikowano:
  08-08-2014 12:46
  przez: Przemysław Mirecki
 • zmodyfikowano:
  16-12-2014 09:22
  przez: Przemysław Mirecki
 • podmiot udostępniający:
  Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego
  odwiedzin: 1483
Dane jednostki:

Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego
45-369 Opole
ul. Mickiewicza 2-4
NIP: 754-26-50-979 REGON: 000292445
Numer konta: 23124016331111000026519007

Dane kontaktowe:

tel.: 77 441 36 39
fax: 77 441 36 45
e-mail: sekretariat@pogotowie.opole.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×