Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrole jednostki w 2014 roku

L.p. Termin Kontroli Kontrolujący Zakres Kontroli
1 Luty Państwowy Powiatowy Inspektor     Sanitarny      w  Opolu Stan sanitarno-techniczny, rejestracja placówki, dokumentacja (procedury, instrukcje), dezynfekcja, sterylizacja postępowanie z odpadami i brudną bielizną  w podstacji OCRM  w Niemodlinie
2 Luty Zakład Ubezpieczeń Sołecznych   w Opolu Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
3 Marzec Państwowy Powiatowy Inspektor   Sanitarny        w Opolu Stan sanitarno-techniczny, rejestracja placówki, dokumentacja (procedury, instrukcje), dezynfekcja, sterylizacja postępowanie z odpadami i brudną bielizną  w podstacji OCRM w Dobrzeniu Wielkim
4 Marzec Państwowa Inspekcja Pracy w Opolu Realizacja uprzednich decyzji i wystąpień organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń        i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy. 
5 Maj Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny      w Opolu Stan sanitarno-techniczny, rejestracja placówki, dokumentacja (procedury, instrukcje), dezynfekcja, sterylizacja postępowanie z odpadami i brudną bielizną  w podstacji OCRM w Ozimku
6 Maj Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Stan higieny pracy przy źródłach pól elektromagnetycznych.
7 Czerwiec/Lipiec Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Realizacacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych   w wybranym zakresie.

Prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi w wybranym zakresie.

Gospodarka finansowa - prawidłowość dokonywania zakupów i stosowania procedur w zakresie zawierania, ewidencjonowania i rozliczania umów z tytułu dostaw          i usług do wartości progu zamówień publicznych.

8 Grudzień Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu W sprawie budowy wiaty o konstrukcji stalowej usytuowanej przy ul. Mickiewicza 2-4 w Opolu.
9 Grudzień Wojewoda Opolski Spełnienie przez specjalistyczne środki transportu sanitarnego wymagań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008, poz 1027 z późn. zm.).