Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrole jednostki w 2012 roku

 

 

 

Lp.

 

Termin kontroli

 

Kontrolujący

Zakres kontroli         

1

Styczeń/Luty

 

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

- realizacja zadań statutowych, dostępność i poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych.

 - prawidłowość gospodarowania mieniem.

 - prawidłowość wykorzystania, udokumentowania  i rozliczenia  dotacji udzielanych z budżetu Województwa  Opolskiego lub za jego pośrednictwem w 2011r.

2

Czerwiec/Lipiec

OOW NFZ

- warunki realizacji umowy nr: 08R/20130/16/1/RTM/2012 w rodzaju ratownictwo medyczne , w tym zasad i organizacji udzielania świadczeń , zatrudnienia i wyposażenia.

3

Lipiec

ZUS Opole

- prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego

-ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu ,

- prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe,

- wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych,

4

Sierpień

PPIS OPOLE

Stan sanitarno-techniczny pomieszczeń, dezynfekcji, sterylizacji, postępowania z odpadami medycznymi i bielizną, profilaktyki zakażeń (procedury, instrukcje)

5

Sierpień/Wrzesień

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

-prawidłowość dokonywania rozliczenia wydatków o równowartości powyżej kwoty 14 000 euro i stosowania procedur przy udzielaniu zamówień publicznych

- inwentaryzacja składników majątkowych

6

Wrzesień

Archiwum Państwowe w Opolu

- Kontrola ogólna archiwum zakładowego Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego       

7 Listopad ZUS Opole - prawidłowość i rzetelność składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego
8 Grudzień Opolski Urząd Wojewódzki - ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej na terenie miasta Opole, w części dotyczącej systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  29-10-2012
  przez: Przemysław Mirecki
 • opublikowano:
  29-10-2012 09:03
  przez: Przemysław Mirecki
 • zmodyfikowano:
  12-08-2014 14:49
  przez: Przemysław Mirecki
 • podmiot udostępniający:
  Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego
  odwiedzin: 1482
Dane jednostki:

Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego
45-369 Opole
ul. Mickiewicza 2-4
NIP: 754-26-50-979 REGON: 000292445
Numer konta: 23124016331111000026519007

Dane kontaktowe:

tel.: 77 441 36 39
fax: 77 441 36 45
e-mail: sekretariat@pogotowie.opole.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×