Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrole jednostki w 2012 roku

 

 

 

Lp.

 

Termin kontroli

 

Kontrolujący

Zakres kontroli         

1

Styczeń/Luty

 

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

- realizacja zadań statutowych, dostępność i poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych.

 - prawidłowość gospodarowania mieniem.

 - prawidłowość wykorzystania, udokumentowania  i rozliczenia  dotacji udzielanych z budżetu Województwa  Opolskiego lub za jego pośrednictwem w 2011r.

2

Czerwiec/Lipiec

OOW NFZ

- warunki realizacji umowy nr: 08R/20130/16/1/RTM/2012 w rodzaju ratownictwo medyczne , w tym zasad i organizacji udzielania świadczeń , zatrudnienia i wyposażenia.

3

Lipiec

ZUS Opole

- prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego

-ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu ,

- prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe,

- wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych,

4

Sierpień

PPIS OPOLE

Stan sanitarno-techniczny pomieszczeń, dezynfekcji, sterylizacji, postępowania z odpadami medycznymi i bielizną, profilaktyki zakażeń (procedury, instrukcje)

5

Sierpień/Wrzesień

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

-prawidłowość dokonywania rozliczenia wydatków o równowartości powyżej kwoty 14 000 euro i stosowania procedur przy udzielaniu zamówień publicznych

- inwentaryzacja składników majątkowych

6

Wrzesień

Archiwum Państwowe w Opolu

- Kontrola ogólna archiwum zakładowego Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego       

 

7 Listopad ZUS Opole - prawidłowość i rzetelność składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego
8 Grudzień Opolski Urząd Wojewódzki - ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej na terenie miasta Opole, w części dotyczącej systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne