Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrole jednostki w 2011 roku

 

Lp.

 

Termin kontroli

 

Kontrolujący

Zakres kontroli         

1

Kwiecień

 

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

- realizacja zadań statutowych, dostępność i poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych.

 - prawidłowość gospodarowania mieniem.

 - prawidłowość wykorzystania, udokumentowania                             i rozliczenia  dotacji udzielanych z budżetu Województwa  Opolskiego lub za jego pośrednictwem 

2

Maj

OOW NFZ

- świadczenia udzielane przez podstawowe zespoły ratownictwa medycznego,

 - świadczenia udzielane przez specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego,

 - świadczenia udzielane czasowo przez specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego,

3

Lipiec

PPIS OPOLE

Stan sanitarno-techniczny obiektu, rejestracji placówki, procedury, dezynfekcja, postępowanie z odpadami medycznymi i bielizną. (Podstacja w Ozimku)

4

Sierpień

Najwyższa Izba Kontroli

Funkcjonowanie Systemu Ratownictwa Medycznego w latach 2009-2011 (I półrocze)

5

Sierpień

PPIS OPOLE

Stan sanitarno-techniczny obiektu, stosowanie zasad dezynfekcji, sterylizacji, postępowanie z odpadami medycznymi, bielizną oraz profilaktyki zakażeń. (Podstacja w Dobrzeniu Wielkim)

6

Wrzesień

Państwowa Inspekcja Pracy

- prawna ochrona pracy, w tym bhp,

7

Październik

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

- Zawieranie, ewidencja i rozliczanie umów z tytułu dostaw i usług,

 - Struktura i celowość kosztów

8

Październik

Minister Zdrowia

Prawidłowości tj. między innymi wykorzystanie dotacji zgodnie z przeznaczeniem i w ustawowym terminie, udzielonej z budżetu państwa w 2010r., na realizację zadań w ramach Programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”

9

Październik

PPIS OPOLE

Wydanie opinii na nowe pomieszczenia (Podstacja Niemodlin)

10

Listopad

Archiwum Państwowe

Ewidencja, udostępnianie i zabezpieczenie materiałów archiwalnych

11

Grudzień

PPIS OPOLE

Sprawdzenie wykonania zaleceń po przeprowadzonej wizji dnia 26.X.2011r. ( Podstacja w Niemodlinie)

12

Grudzień

PPIS OPOLE

Stan sanitarno-techniczny pomieszczeń, dokumentacji (procedury, instrukcje), stosowania zasad profilaktyki zakażeń w zakresie dezynfekcji i sterylizacji, postępowania z odpadami medycznymi i bielizną.