Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrole jednostki w 2009 roku

Kontrole 2009 rok

Termin przeprowadzenia kontroli       

 Kontrolujący                                   

  Zakres kontroli                                                           

 2.03.2009        - 10.04.2009

 

 

 

 

 3.03.2009

 

 

 

 

 

14-16.07.2009 

 

 

 

  

  25.08.2009

 

 

 

 28.09-30.10.2009

 

 

 

 29.09.2009

 

 

 

 30.09-05.10.2009

 

 

 

  29-30.10.2009

 

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu

 

 

 

 

Narodowy Fundusz Zdrowia Opole

 

 

 

Archiwum Państwowe w Opolu

 

 

 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

 

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu

 

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu

 

Opolski Urząd Wojewódzki Opolskie Centrum Zdrowia Publicznego

 

 

 

Realizacja zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń.

Prawidłowość gospodarowania mieniem.

Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanych w 2008 r.

 

 

 

 

Bieżący stan sanitarny pomieszczeń, środka do transportu chorych, postępowanie z brudną pościelą, gospodarka odpadami medycznymi w Dobrzeniu Wlk - miejscu stacjonowania zespołu ratownictwa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrola w zakresie realizacji umów miedzy OCRM a NFZ, oraz realizacji transportu sanitarnego w ramach podwykonawstwa z uwzględnieniem prawidłowego wykorzystania zespołów ratownictwa medycznego.

 

 

 

 

 

 

Kontrola zbiorów dokumentów w Archiwum Zakładowym, prawidłowość stosowania instrukcji kancelaryjnej oraz rzeczowego wykazu akt, stosowanie przepisów kancelaryjno-archiwalnych, prawidłowość przeprowadzonego brakowania akt, prawidlowość ewidencji akt, spisów zdawczo-odbiorczych.

 

 

 

Kontrola w zakresie:

1. Rozrachunki w zakresie zobowiązań

2. Struktura i celowość ponoszonych kosztów

 

 

 

Kontrola w zakresie: stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń, rejestracji placówki, dezynfekcji i sterylizacji, postępowania z odpadami medycznymi i bielizną, stan środka transportu sanitarnego w Ozimku, miejscu stacjonowania zespołu ratownictwa.

 

 

 

Kontrola w zakresie: stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń, rejestracji placówki, dezynfekcji i sterylizacji, postępowania z odpadami medycznymi i bielizną, stan środka transportu sanitarnego-baza Opole.

 

 

 

 

Kontrola pod względem zgodności dokumentacji z wpisem do rejestru zakładów opieki zdrowotnej i wojewódzkim planem działania systemu PRM