Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrole jednostki w 2006 roku

 

Kontrole 2006 rok

Termin kontroli       

 Kontrolujący                                   Zakres kontroli                                                            
 luty  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Opole

 Kontrola  sanitarna bieżąca

 maj  Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Realizacja zadań statutowych, dostępność i poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Prawidłowość gospodarowania mieniem i rozliczenie dotacji udzielonych w 2005 r.

Prawidłowość stosowania procedur zamówień publicznych w 2005 r.

 czerwiec  Opolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia   Realizacja umowy w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu Ratownictwa Medycznego i transportu sanitarnego
 czerwiec   Opolski Urząd Wojewódzki   Wydatki pozapłacowe ze środków budżetowych pod kątem zgodności z przeznaczeniem na funkcjonowanie CPR
 czerwiec  Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

 Prawidłowość stosowania procedur związanych ze sprzedażą samochodów sanitarnych

 lipiec   Opolski Urząd Wojewódzki  Zakończenie realizacji projektu "Zakup 2 karetek z wyposażeniem dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Opolu" w ramach Priorytetu 1 ZPORR
 lipiec  Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Opolu   Sposób i zakres funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego w latach 2003-2006/ I poł.
 sierpień Opolskie Centrum Zdrowia Publicznego

 Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji celowej w ramach programu pomocy publicznej i restrukturyzacji w ochronie zdrowia w roku 2005.

 sierpień Zakład Ubezpieczeń Społecznych O/Opole Kontrola okresowa
 grudzień Opolska Inspekcja Pracy  Prawo pracy, czas pracy  działalności podstawowej, ZFSS
 grudzień  Archiwum Państwowe w Opolu  Kontrola ogólna archiwum zakładowego

 Dokumentacja z przeprowadzonej kontroli w dziale Organizacji i Zatrudnienia