Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrole jednostki w 2006 roku

 

Kontrole 2006 rok

Termin kontroli       

 Kontrolujący                                   Zakres kontroli                                                            
 luty  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Opole

 Kontrola  sanitarna bieżąca

 maj  Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Realizacja zadań statutowych, dostępność i poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Prawidłowość gospodarowania mieniem i rozliczenie dotacji udzielonych w 2005 r.

Prawidłowość stosowania procedur zamówień publicznych w 2005 r.

 czerwiec  Opolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia   Realizacja umowy w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu Ratownictwa Medycznego i transportu sanitarnego
 czerwiec   Opolski Urząd Wojewódzki   Wydatki pozapłacowe ze środków budżetowych pod kątem zgodności z przeznaczeniem na funkcjonowanie CPR
 czerwiec  Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

 Prawidłowość stosowania procedur związanych ze sprzedażą samochodów sanitarnych

 lipiec   Opolski Urząd Wojewódzki  Zakończenie realizacji projektu "Zakup 2 karetek z wyposażeniem dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Opolu" w ramach Priorytetu 1 ZPORR
 lipiec  Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Opolu   Sposób i zakres funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego w latach 2003-2006/ I poł.
 sierpień Opolskie Centrum Zdrowia Publicznego

 Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji celowej w ramach programu pomocy publicznej i restrukturyzacji w ochronie zdrowia w roku 2005.

 sierpień Zakład Ubezpieczeń Społecznych O/Opole Kontrola okresowa
 grudzień Opolska Inspekcja Pracy  Prawo pracy, czas pracy  działalności podstawowej, ZFSS
 grudzień  Archiwum Państwowe w Opolu  Kontrola ogólna archiwum zakładowego

 Dokumentacja z przeprowadzonej kontroli w dziale Organizacji i Zatrudnienia

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  01-12-2008
  przez: Przemysław Mirecki
 • opublikowano:
  01-12-2008 13:36
  przez: Barbara Abel
 • zmodyfikowano:
  12-08-2014 14:50
  przez: Przemysław Mirecki
 • podmiot udostępniający:
  Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego
  odwiedzin: 1423
Dane jednostki:

Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego
45-369 Opole
ul. Mickiewicza 2-4
NIP: 754-26-50-979 REGON: 000292445
Numer konta: 23124016331111000026519007

Dane kontaktowe:

tel.: 77 441 36 39
fax: 77 441 36 45
e-mail: sekretariat@pogotowie.opole.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×