Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Archiwa

 

Archiwum zakładowe


Archiwum zakładowe działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

 
Udostępnianie dokumentacji z archiwum zakładowego:

1.   
Dokumentacja przechowywana w archiwum zakładowym może być udostępniona na miejscu,
 upoważnionym pracownikom, za zgodą Dyrektora Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego lub kierownika komórki organizacyjnej, z której ta dokumentacja pochodzi.

2.   Przy korzystaniu z akt należy pamiętać o zachowaniu tajemnicy służbowej.

3.   Nie wolno wypożyczać poza lokal archiwum zakładowego:

a)   akt zastrzeżonych przez komórkę organizacyjną, która je wytworzyła,

b)   akt uszkodzonych,

c)      środków ewidencyjnych archiwum zakładowego.

 

4. Wypożyczenia dokumentacji z archiwum zakładowego dokonuje wyłącznie pracownik archiwum zakładowego na podstawie karty udostępnienia, którą podpisuje osoba korzystająca z dokumentacji i kierownik komórki organizacyjnej. Potwierdzenie zwrotu akt na karcie udostępniania dokonuje pracownik archiwum zakładowego w obecności osoby oddającej akta.