Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego

Biuletyn Informacji Publicznej

Archiwa

 

Archiwum zakładowe


Archiwum zakładowe działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (
Dz.U.2016.1506 z późn. zm.),

2. Ustawy z dnia 20 marca 2015 o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2015.566 z późn. zm) 
 
Udostępnianie dokumentacji z archiwum zakładowego:

1.   
Dokumentacja przechowywana w archiwum zakładowym może być udostępniona na miejscu,
 upoważnionym pracownikom, za zgodą Dyrektora Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego lub kierownika komórki organizacyjnej, z której ta dokumentacja pochodzi.

2.   Przy korzystaniu z akt należy pamiętać o zachowaniu tajemnicy służbowej.

3.   Nie wolno wypożyczać poza lokal archiwum zakładowego:

a)   akt zastrzeżonych przez komórkę organizacyjną, która je wytworzyła,

b)   akt uszkodzonych,

c)      środków ewidencyjnych archiwum zakładowego.

 

4. Wypożyczenia dokumentacji z archiwum zakładowego dokonuje wyłącznie pracownik archiwum zakładowego na podstawie karty udostępnienia, którą podpisuje osoba korzystająca z dokumentacji i kierownik komórki organizacyjnej. Potwierdzenie zwrotu akt na karcie udostępniania dokonuje pracownik archiwum zakładowego w obecności osoby oddającej akta.

 

 

Udostępnianie dokumentacji medycznej:
 

 

 

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  18-11-2008
  przez: Przemysław Mirecki
 • opublikowano:
  18-11-2008 14:54
  przez: Barbara Abel
 • zmodyfikowano:
  05-06-2017 14:09
  przez: Przemysław Mirecki
 • podmiot udostępniający:
  Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego
  odwiedzin: 1666
Dane jednostki:

Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego
45-369 Opole
ul. Mickiewicza 2-4
NIP: 754-26-50-979 REGON: 000292445
Numer konta: 23124016331111000026519007

Dane kontaktowe:

tel.: 77 441 36 39
fax: 77 441 36 45
e-mail: sekretariat@pogotowie.opole.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×