Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Organizacja jednostki

 

Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej posiadającym osobowość prawną i prowadzącym działalność na podstawie n/w aktów prawnych:

 

 

 

1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013r.  poz. 217 z późn. zm.) 

2. Uchwały Nr XVII/113/2000 z dnia 28.03.2000 roku Sejmiku Województwa Opolskiego, w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego na bazie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego oraz Wojewódzkiej Kolumny Transportu Sanitarnego. Uchwały nr XXXIII/299/2005 z dnia 28.04.2005 r., w sprawie zmiany nazwy z Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego na Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego.

 3. Wpisu Krajowego Rejestru Sądowego numer 0000008085 dokonano  do Rejestru  Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.

4.  Statutu Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego.

5.  Innych przepisów wewnętrznych wydawanych przez jednostkę nadrzędną.

 6. Organizację i sposób funkcjonowania jednostki określa statut.